Metoda i efekty

-->

Metoda SPW i jej efekty

Program edukacyjny SPW bazuje wyłącznie na samodzielnie wypracowanych metodach, które powstały w wyniku bardzo systematycznych obserwacji, ćwiczeń, doświadczeń.

Skupiamy się na wykształceniu umiejętności, które są coraz bardziej potrzebne w szkole, od których zależy dalsze zdobywanie wiedzy w całym procesie edukacji.

Rezultaty treningu:

 • znaczna poprawa pamięci
 • poprawa koncentracji uwagi
 • postępujący rozwój wyobraźni
 • poprawa sprawności ortograficznej
 • przyswojenie technik szybkiego czytania
 • przyswojenie technik efektywnego notowania
 • szybkie i skuteczne zapamiętywanie: słówek z języków obcych, definicji, dat; skomplikowanych wykładów, umiejętność odczytywania map, itp.
 • umiejętność selektywnego zapominania, co sprzyja przyswajaniu wiadomości nowych, potrzebnych
 • poprawa formy i stylistyki wypowiedzi
 • lepsze wyniki w nauce
 • u dorosłych – podtrzymanie dobrej pamięci

Opanowanie tych sprawności prowadzi do wypracowania metody efektywnego uczenia się.

Jaką drogą podążamy do celu?

Wiemy, że doskonałe wyniki przynosi odpowiednio dobrany zestaw ćwiczeń, wdrażany systematycznie przy coraz większym stopniu trudności przez odpowiedni długi okres czasu.

 • Zajęcia w niedużych grupach (max do 12 osób) lub indywidualne.
 • Zastosowanie programów komputerowych do ćwiczeń, aby uatrakcyjnić zajęcia i stopniować trudność ćwiczeń stosownie do zwiększających się możliwości uczestników
 • Wykorzystanie interaktywnej platformy edukacyjnej DELFIN , aby umożliwić samodzielne ćwiczenie w dowolnym czasie.
 • Systematyczny trening i aktywne zaangażowanie uczestników.  
 • Bazowanie wyłącznie na aktualnym stanie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, pamięci i świadomości człowieka.

Autoryzowany trener SPW

Anna Kaczmarska
Tel. 503 015 573

anna.kaczmarska@spw.pl
coach.kaczmarska@gmail.com