Kompas Kariery

-->

Czym  jest Kompas Kariery (Career Direct®)?

 

Program Kompas Kariery® jest szkoleniem indywidualnym wspierającym w odnalezieniu własnej, dającej poczucie szczęścia i spełnienia ścieżki kariery zawodowej.

Wspólnie z klientem poszukujemy, jak może w pełni wykorzystać swoje zasoby i jednocześnie osiągnąć harmonię w życiu.

 

Kompas Kariery zakłada, że praca:

 •  jest nieodzowną częścią życia
 •  jest ważnym czynnikiem rozwoju i samorealizacji
 •  jest źródłem radości i satysfakcję.

 

Aby tak było potrzeba, aby praca:

 •  była dopasowana do indywidualnych predyspozycji, talentów
 •  dawała możliwość wykorzystania całego potencjału osoby
 •  była harmonijnie złączona z całokształtem życia zwłaszcza z życiem osobistym, rodzinnym, duchowym.

 

Do poznania własnych mocnych stron i indywidualnych predyspozycji służy Kompas Kariery rozumiany jako test profilowania zawodowego.

Klient wypełnia wieloaspektowy test, który jest podstawą szkolenia i wypracowania wskazówek odnośnie ścieżki kariery.

 

Większość testów profilowania bada jedną lub dwie dziedziny osobowości. Program Kompas Kariery® bada cztery kluczowe obszary określające wybór kariery:

 • osobowość,
 • zainteresowania,
 • umiejętności
 • życiowe wartości.

 

W rezultacie program Kompas Kariery jest jednym z najbardziej wszechstronnych testów na dzisiejszym rynku.

 

Zatem Kompas Kariery to:

 1. Test profilowania zawodowego wypełniany przez klienta online
 2. Indywidualne szkolenie (konsultacja) oparte o wyniki testu – osobiste spotkanie lub przez skype

Kto może skorzystać z usług Kompasu?

 

Można by powiedzieć, że każdy, kto chce. A szczególnie:

 1. uczniowie podejmujący decyzję o edukacji w szkole średniej – pomoże im znaleźć odpowiedź, czy wybrać liceum czy technikum, jaki profil
 2. maturzyści podejmujący decyzję o wyborze studiów odkryją, jaki kierunek najlepiej będzie do nich dopasowany
 3. studenci wybierający specjalizację lub zmieniający kierunek studiów

 

Według danych pochodzących z raportu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z 2014r., a także informacji z różnych uczelni aż 25% studentów odpada po pierwszym roku studiów, z czego ponad połowa z nich rezygnuje sama, ponieważ stwierdza, że kierunek studiów nie pasuje do nich. Jest też spore grono młodych ludzi, którzy kilkakrotnie zaczynają różne kierunki studiów i przerywają. To są duże koszty – nie tylko finansowe – dla młodego człowieka ale i dla rodziców.

 1. osoby, które w swojej pracy nie czują się w pełni spełnione, mają poczucie, że brakuje im realizacji jakichś ważnych wartości.
 2. osoby rozpoczynające własną działalność gospodarczą
 3. osoby bezrobotne
 4. pracodawcy, działy HR, które chcą poznać swoich pracowników i dopasować ich do odpowiednich zadań tak, aby obie strony osiągały maksimum korzyści i satysfakcji.

Jakie korzyści Kompas Kariery daje klientom?

 

Program Kompas Kariery®:

 1. Pozwala odkryć własne mocne strony, indywidualne i niepowtarzalne cechy oraz  jak można je efektywnie wykorzystać.
 2. Daje siłę i energię do rozwijania i wykorzystywania swojego potencjału.
 3. Daje nowe rozumienie cech nie jako wad i zalet, ale cech korzystnych lub nie w określonych rolach i sytuacjach. Uczy, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce.  
 4. Pomaga ocenić dotychczasowe i planowane wybory zawodowe i osobiste.
 5. Pomaga zrozumieć źródła własnych sukcesów i niepowodzeń oraz znaleźć drogi przeciwdziałania tym drugim.
 6. Pomaga lepiej budować relacje z innymi ludźmi.
 7. Szersze spojrzenie na własny potencjał, zdolności, umiejętności i wartości pozwala wyznaczyć nową ścieżkę kariery.
 8. Dane uzyskane na bazie testu i w trakcie szkolenia stają się azymutem i, jak igła w kompasie wskazująca kierunek północny, pomagają dotrzeć do wyznaczonego celu.

 

W trakcie indywidualnego szkolenia czyli konsultacji klient:

 • dowiaduje się, jak czytać i interpretować wyniki testu
 • jak z nich korzystać przy podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji, zatrudnienia czy też zakładania własnej działalności
 • otrzymuje konkretne wskazówki w kontekście jego planów życiowych i zawodowych

Uzyskane informacje można wykorzystać także:

 • pisząc CV
 • przygotowując się do rozmowy rekrutacyjnej
 • planując rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej
 • rekrutując pracowników lub przebudowując zespół, aby stał się bardziej efektywny i lepiej osiągał wyznaczone cele
 • w życiu prywatnym  w budowaniu satysfakcjonujących relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu i szacunku

Jakie jeszcze są zalety Kompasu Kariery?

Atutem Kompasu Kariery jest między innymi  jego:

 • wielostronność
 • dokładność
 • obszerność
 • wnikliwość

Ponadto test można wykonać online, a konsultacja połączona z omówieniem jego wyników może być w formie osobistego spotkania albo przez skype.

Dlatego też nie jest istotne miejsce zamieszkania klienta.     

Kompas Kariery ma szerokie grono klientów na całym świecie.

 

Moi klienci

 

Wśród klientów są osoby młode, które stoją u progu kariery zawodowej. Jeden z maturzystów na bazie Kompasu Kariery podjął decyzję o wybraniu zupełnie innego kierunku niż pierwotnie zamierzał, idąc za podpowiedziami środowiska koleżeńskiego. Jednak jego indywidualne cechy pokazywały, że nie jest to kierunek odpowiedni dla niego i w przyszłości wykonując pracę, może czuć zniechęcenie.

Zgłaszają się również młodzi ludzie, którzy rozpoczęli studia pod wpływem sugestii rodziców albo wybrali modne obecnie kierunki, jednak w trakcie pierwszego roku porzucili studia stwierdzając, że nie jest to kierunek dla nich. Wyniki Kompasu Kariery potwierdzają to i w trakcie konsultacji zaczynamy poszerzać perspektywę i dopasowywać różne opcje, a następnie klienci wybierają inny kierunek.

Klienci to także osoby, które pracują zawodowo. Niektóre chcą coś zmienić, inne podjęły już decyzję o zmianie i zrezygnowały z pracy, która nie dawała im satysfakcji i poszukują, w jakim kierunku się udać. Czasem niedopasowanie cech osobowości, zainteresowań umiejętności do wykonywanej pracy jest tak duże, że naprawdę ogarnia mnie podziw, jak ktoś mógł przez wiele lat ją wykonywać. Niestety w takcie rozmowy ujawniają się ponoszone w takiej sytuacji koszty.

Są też tacy, którzy z przyczyn od siebie niezależnych stracili pracę po wielu latach i zastanawiają się, co dalej. Jednemu z takich klientów  – bardzo zadowolonemu z tego, co robił – powiedziałam: „Szukaj podobnej pracy do dotychczasowej, nowe pomysły choć atrakcyjne, na dłuższą metę nie dadzą ci zadowolenia”. Wówczas odetchnął z ulgą i zdecydował przyjąć propozycję podobnej pracy, ponieważ wyniki testu wskazywały, że jest do niego świetnie dopasowana, co pozwala mu odczuwać satysfakcję i spełnienie.