Coaching

-->

Istota coachingu

Esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i pomoc w podążaniu w kierunku, w którym chcą.

Coaching jest procesem doskonalenia w obszarze, który chce rozwinąć klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym, jak to możliwe. Wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze.

Coaching nie jest udzielaniem rad, psychoterapią ani doradztwem. Może odnosić się do konkretnych projektów osobistych, sukcesów w biznesie albo ogólnych spraw w życiu prywatnym i zawodowym klienta.

Coaching stanowi punkt wyjścia do wypracowania nowych zachowań. Prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany. Trwałość zmiany jest naturalnym następstwem używania autentycznych zasobów Klienta.

Coaching jest procesem, który trwa i umiejscowiony jest w czasie. Dla jego efektów najważniejszy jest czas pomiędzy sesjami.

Proces trwa od 6 do 10 sesji. Jeśli cel jest złożony lub w trakcie pojawiają się nowe cele proces może trwać dłużej.


 

Korzyści

Wśród licznych korzyści, które coaching daje klientom można wymienić:

 • wprowadzenie konkretnych zmian prowadzących do osiągnięcia wyznaczonego celu
 • poprawa jakości życia, podążanie w kierunku spełnienia i harmonii
 • wzrost motywacji i efektywności działań
 • poczucie wewnętrznej siły, spokoju oraz odwagi do przeprowadzania zmian
 • wypracowanie umiejętności samodzielnego poszukiwania rozwiązań i wprowadzania zmian (autocoaching)

 

Obszary coachingu

Proponuję coaching w takich obszarach jak:

 • rozwój osobisty
 • relacje w małżeństwie i rodzinie
 • umiejętności wychowawcze
 • efektywna komunikacja i inne umiejętności interpersonalne
 • efektywna nauka
 • zdrowie
 • kariera, zmiana zawodowa
 • work-life balance
 • inne

 

Formy pracy

Zapraszam na:

 • coaching indywidualny
  – osobiście
  – przez skype
  – przez telefon
 • coaching grupowy
 • coaching zespołowy

 

Co mówią moi klienci?

„Coaching pomógł mi odnaleźć źródło energii do działania, jak również określić czynniki je osłabiające. Sama nie doszłabym do takich wniosków. Dzięki sesjom uporządkowałam również na nowo mój system wartości.”

„Fakt, że miałam przed coachem powiedzieć o realizacji zaplanowanych zadań, sprawiał, że miałam większą motywację, aby je wykonać. Gdy wiem, że ktoś oprócz mnie czeka na wyniki moich działań, łatwiej mi je wykonać.”

„Stawiane przez coacha pytania, pobudzały do myślenia i odkrywania nowych odpowiedzi, a także sprecyzowania konkretnych sposobów działania. W trakcie sesji czułem się niezwykle swobodnie i otwarcie odpowiadałem na pytania. Czułem, że coachowi zależy na efektach naszych spotkań.”

„Dzięki coachingowi uzyskałem wiedzę niezbędną do uruchomienia zmian w określonych obszarach mojego życia. Dowiedziałem się, że pewne istotne obszary w moim życiu traktowałem zbyt powierzchownie, a także obarczałem się zbyt dużą odpowiedzialnością, za sprawy ode mnie niezależne. Potrafię teraz w różnych sytuacjach znaleźć granice mojej odpowiedzialności.”

„Dzięki sesjom udało mi się zrealizować pewne plany, nad innymi jeszcze pracuję. Łatwiej wprowadzać mi zmiany i podejmować konkretne działania. Mam większą konsekwencję w działaniu i chętniej dbam o siebie. Mam głębsze zrozumienie tego, co w moim życiu jest najważniejsze, co najbardziej się liczy.”

„Wiele razy w życiu przekonałem się, że sama chęć zmiany nie wystarcza. Natomiast relacja, które powstała między mną i coachem była ogromną mobilizacją do konsekwencji w działaniu.”

„W przyszłości zamierzam korzystać jeszcze z coachingu, bo przekonałem się, że daje siłę, radość, energię.”

 

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skontaktuj się ze mną:

Anna Kaczmarska
Tel. 503 015 573
coach.kaczmarska@gmail.com